Høyremann og mattemann

Vi har tidligere skrevet om Johannes Kaasa, som har bakgrunn som forsker og med utvikling av spill. Få kan så…

Skatt er ikke næringen til Norge

Den offentlige debatten omtaler ofte skatt som det var næringslivet, selve næringen til samfunnet. Uten et næringsliv ville det ikke…