Debatt. Trafikk

Her kommer en beboer i Møllefaret med et hjertesukk som flere kan si seg enige i. Politikerne Elin Horn Galtung … Mer