Frivillighetsfestival på Røa 16 juni

Det blir frivillighetsfestival på Røa lørdag 16.juni. Program 11.00 – Åsenblåsen åpner med en mini konsert 11.10 – Frode Kyvåg ønsker velkommen 12.30 – 1245: Turn oppvisning med Njård Turn Det blir: * Kakelotteri * Salg av sukkerspinn og slush … Fortsett å les Frivillighetsfestival på Røa 16 juni

Til minne om Ebba Jorde

Ebba Jorde har gått bort. Selv om hun ble 75 år var det for tidlig. Hun hadde så mye som engasjerte henne, så mye som inspirerte henne. Selv traff jeg henne i lokalpolitikken i Vestre Aker. Hun var en atypisk representant for Høyre. I yngre år hadde hun identifisert seg med venstresiden. At det ble Høyre i Vestre Aker handlet om at hun så at det var det rette partiet om hun skulle få gjort noe i Vestre Aker. Ebba Jorde var utdannet spesialpedagog fra universitetet i Oslo. Hun har jobbet i PP- tjenesten, men har også hatt oppdrag som … Fortsett å les Til minne om Ebba Jorde

Røa Pensjonistforening ønsker tiltak for bydelens seniorer

Røa Pensjonistforening har behandlet BU – sak 63/2016 i styremøte 10.05.2016. Pensjonistforeningen ønsker å peke på de muligheter slike utbyggingsprosjekter gir bydelens politikere til å ivareta seniorenes helse, verdighet, velferd og trivsel.  Boliger for eldre i bydelen I arealplanen for bydelen bør det være et krav om at potensielle utbyggere skal ha et tilbud om et antall seniortilpassede (selveier) boliger som er klausulert for kjøpere over for eksempel 55 år, – gjerne med en kafeteria eller seniorsenter. Røa Pensjonistforening er kjent med at blant annet Husbanken gir tilskudd til slike boliger og felles sosialarealer. Dette faktum gjør ofte denne type … Fortsett å les Røa Pensjonistforening ønsker tiltak for bydelens seniorer

Bydel Vestre Aker søker etter ny bydelsdirektør

Bydel Vestre Aker søker etter ny bydelsdirektør. Jan Olsen Nytveit  fremstod lenge som en av de beste bydelsdirektørene i klassen. I flere år kunne han vise til god økonomistyring i Vestre Aker. De siste årene har de røde tallene blitt normalen i bydel Vestre Aker. Det har vist seg vanskelig å omstille bydelen til magrere budsjetter. Bydelsdirektøren skal tjene to herrer Bydeler er spennende steder å være rådmann- bydelsdirektør. Å være bydelsdirektør er på en måte mer krevende enn å være rådmann i en kommune. I Oslo styres bydelene politisk, mens bydelsdirektørene samtidig er underlagt administrasjonen i Oslo kommune. Tidligere … Fortsett å les Bydel Vestre Aker søker etter ny bydelsdirektør

Hovseter er ikke Hong Kong. Hvorfor bygge ut mer enn nødvendig?

Blir partiet Rødt den hvite ridderen for Hovseter i dag? De partipolitiske konstellasjonene er mer enn interessante når Rødt kan hjelpe et mindretall fra Høyre, Venstre, KrF og Frp som er mot bebyggelse i Hovseterveien 70-72. Oslo er ikke Hong Kong Det er fremdeles mye plass i Oslo. Utbyggelse haster ikke så mye at man skulle tro at Oslo nærmet seg Hong Kong når det gjaldt mangelen på arealer til boliger. Det er viktig å bygge i Oslo, men like viktig er det å bruke vett og forstand med hensyn til hvor det skal bygges og hvordan det skal bygges. … Fortsett å les Hovseter er ikke Hong Kong. Hvorfor bygge ut mer enn nødvendig?

Bydel Vestre Aker er på etterskudd med viktig informasjon

Bydel Vestre Aker sliter økonomisk, men det er ikke det samme som at bydelen kan forsømme viktige områder. En bydel bør ha korrekt informasjon om politisk aktivitet, utvalg og møtereferater. Nå synes mye av dette å flyte i Vestre Aker. … Fortsett å les Bydel Vestre Aker er på etterskudd med viktig informasjon

Utfordrende budsjett skal klubbes igjennom på siste møte i bydelsutvalget 17.12

Årets siste møte i bydelsutvalget avholdes 17.12. Der blir budsjettet det viktigste punktet på dagsordenen. Bydelen står foran en krevende omstilling på grunn  av merforbruk i bydelen de siste årene. Geir Lippestad på Åpen halvtime På Åpen Halvtime før møtet … Fortsett å les Utfordrende budsjett skal klubbes igjennom på siste møte i bydelsutvalget 17.12