Valget i Oslo i 2023

Sjelden har det vært så spennende valg i Oslo som i 2023. Dagens byråd kan fremdeles beholde byrådsmakten. Høyre er … Mer