Ny byregjering i Oslo med radikale tiltak innen miljø og transport

Det nye byrådet legger frem en byrådserklæring som er radikal på flere måter, men den er først og fremst radikal på miljø og transport. Andre forslag er innen det man normalt kan forvente fra Ap og SV om de skulle styrt alene.

Ny T- bane tunnell

Det viktigste grepet er ny T- bane tunnell gjennom Oslo. Den er forventet ferdig i 2025. Det skal bli bane til Fornebebu og Ahus.

Oslopakke 3 skal reforhandles og nedskaleres

Oslopakke 3 skal reforhandles. Ny E18 skal ikke gi økt kapasitet inn til Oslo. Det nye byrådet vil jobbe for at utgiftene til E18 skal ned.

Bilfritt sentrum i Oslo

Oslo sentrum skal bli bilfritt. Det vil bli nye regler og avgifter for parkering. Til å begynne med vil et fåtall gater bli stengt for trafikk.

Satsing på sykkel

Det skal satses på bygging av sykkelveier. Det skal bygges 60 km sykkelvei. Det skal også opprettes et fond for el- sykler. Det skal gis tilskudd til innbyggere i Oslo som kjøper el- sykkel.

Solcellepanel til offentlige bygg

Det skal brukes 20 millioner til å bygge solcellepanel på offentlige bygg.

Karbonfangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal få karbonfangst innen 2020. Dette tiltaket er avhengig av statlig finansiering.

Mer til bydelene

I alle år i opposisjon har Ap og SV sagt at bydelene har for stramme budsjetter på grunn av manglende bevilgninger fra bystyret. Nå blir mange års retorikk til realitet. Bydelene vil få romsligere budsjetter når nytt byråd er på plass..

020915barnehagebarn
Det vil bli gratis kjernetid i barnehager i bestemte bydeler

Byregjering, bydelsstyrer og bydelsordførere

Raymond Johansen skal lede en koalisjon som han aldri har kunne trene nok på å håndtere. Den største utfordringen blir nok Miljøpartiets de Grønnes sterke vilje til satsing på miljø og reduksjon av transport i bil. Det kan bli tøffe tak i de kommende fire årene. Johansen går derfor høyt på banen når han kaller seg regjeringssjef i Oslo. Byrådet vil fra 2015 være en byregjering.Det er en ambisiøs betegnelse. Personlig ser jeg ikke behovet for å omdøpe byrådet i Oslo til byregjering. For den oppvoksende slekt er det allerede mange begreper å huske. At det blir byregjering i Oslo gjør det nok ikke lettere for elever å lære forskjell på styringsform i stat og kommune.

Bydelslederne vil få tittelen bydelsordfører. Det er egentlig på høy tid. Bydelene har hatt en stemoderlig plass i Oslo kommune. I Vestre Aker er det snart 48 000 innbyggere. Da fortjener lederen tittelen bydelsordfører. Lars Asbjørn Hanssen kan derfor bli den første bydelsordføreren i historien.Bydelsutvalgene skal omdøpes til bydelsstyrer.

Arbeiderpartiets eiendomsskatt skal legges til grunn

I valgkampen lovet Raymond Johansen at Arbeiderpartiets forslag til eiendomsskatt ville legges til grunn. Slik blir det. Det er likevel sannsynlig at det vil være nødvendig med noen juridiske runder for å avgjøre om skattleggingen av et mindretall av Oslos befolkning holder rent skatterettslig. Det ble reist spørsmål om dette før valget.

Færre private velferdstjenester

Byregjeringen til Raymond Johansen skal jobbe for en reduksjon i private velferdstjenester i Oslo kommune. Minst 2 sykehjem skal tilbake til ideelle organisasjoner eller kommunen i løpet av perioden.

500 flere i eldreomsorgen

Det skal ansettes 500 flere i eldreomsorgen.

Skolen

Det skal satses mer på kunnskap og mindre på prøver i Osloskolen. Det skal ikke avholdes storby Pisa.

Flyktningkrisen

Oslo vil ta sin del av ansvaret for flyktningekrisen. På pressekonferansen på Østmarksetra sa Raymond Johansen at Oslo vil ta i mot det antall flyktninger som de blir bedt om av UDI.Den kommende byregjeringen har dermed frasagt seg forhandlingsmulighet om antall flykninger til Oslo.

Beredskap

Oslo skal se på Gjørv- kommisjonen i forhold til beredskapen i Oslo.

Gratis Aktivitetsskole og kjernetid i barnehager i utvalget bydeler

Det vil bli gratis halvdagsplass i 8 bydeler. Dette skal trappes gradvis opp. Ingen av de aktuelle aktivitetsskolene ligger i Oslo vest. Det vil bli satset på bydeler i Oslo øst og Søndre Nordstrand.

Det vil også gis gratis kjernetid i barnehager i bestemte bydeler.

Får byrådserklæringen noen betydning for Vestre Aker?

Vestre Aker er ikke tilgodesett i den nye byrådserklæringen. Ekstra midler til Gulleråsen eller Vinderenkrysset er ikke prioritert. Innbyggerne i Vestre Aker vil derimot bidra med finansieringen av det nye byrådets planer gjennom eiendomsskatten. Det er vel ingen urealistisk spådom at den nye byrådserkæringen vil skjerpe den nye opposisjonens appetitt på debatt i bystyret. Det som er en festdag for Raymond Johansen og hans kommende byregjering vil neppe utløse mange hurrarop vest i byen, men overraskelsenes tid er ikke forbi. At Røa tunnellen ikke blir en realitet innen 2019 er lite forbausende tatt i betraktning den kommende byregjeringens satsing på andre områder.

Gulleråsen og Vinderenkrysset

En flaske champagne utloves til den politikeren som evner å få Gulleråsen eller Vinderenkrysset på en prioritert dagsorden hos den nye byregjeringen innen 2016. Politikk er jo det muliges kunst.

den080915vinderkrysset
Vinderenkrysset En hjertsak for beboere og sentrale politikere i Vestre Aker.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s