Samfunnshus Vest Årsmøte i april

Samfunnshus Vest har årsmøte 25.april. En av ildsjelene i Røa Vel ringte på morgenkvisten og minnet om hvor viktig årsmøtet er. Fullstendig saksliste vil bli sendt ut til medlemmene senest 18.april. Samfunnshus Vest har en sunn og god økonomi, men inntektene bidrar i liten grad til å overrisle Samfunnshus Vest slik intensjonen var da Samfunnshus Vest ble bygget for mer enn 40 år siden. I dag er Samfunnshus Vest langt på vei et næringsbygg. For lokalsamfunnet i Vestre Aker og Ullern er det viktig at Samfunnshus i større grad får den rollen den var tiltenkt. I flere år har næringsdrivende … Fortsett å les Samfunnshus Vest Årsmøte i april

Blir det ro og en god utvikling på Samfunnshus Vest nå?

Det er årsmøte på Samfunnshus Vest onsdag 13. april. Vil det blir ro på Samfunnshuset nå, og vil samfunnshuset nå få en positiv utvikling til bydelenes beste?  Det stormet rundt Samfunnshus Vest da planene rundt et kulturhus ble lansert og deretter stilt i bero for få år siden. Konfliktene var store og svært såre. I dag handler utviklingen av Samfunnshus Vest om at regelverket sikrer at leietakerne ikke overtar Samfunnshus Vest. Da Samfunnshus Vest sto ferdig for 42 år siden var det aldri for at leietakerne skulle få en grei adgang til lokaler for næringsvirksomhet. På morgendagens årsmøte er det … Fortsett å les Blir det ro og en god utvikling på Samfunnshus Vest nå?

Samfunnshus Vest- en folkets tapte sak 41 år etter bygget stod klart?

Det har vært mye bråk rundt Samfunnshus Vest de siste årene. Da jeg var på årsmøtet våren 2015 skrev jeg et grundig referat, men droppet å publiserer det. Jeg håpet Samfunnshus Vest etter årsmøtet kunne komme inn i en konstruktiv utvikling. Det er få signaler som tyder på det. Når jeg passerer bygningen, som trenger oppussing, er jeg i tvil om Samfunnshus Vest virkelig beveger seg i en positiv retning. Det er viktig at andelseiere på samfunnshuset og lokalmiljøet følger med. Her følger en forkortet versjon av et notat jeg skrev i  2014. Samfunnhusets rolle og plass i lokalsamfunnet Samfunnshus … Fortsett å les Samfunnshus Vest- en folkets tapte sak 41 år etter bygget stod klart?

Samfunnshus Vest – skjebnesvangert årsmøte 29.april

Det har vært mye uro rundt Samfunnshus Vest de siste årene. Samfunnshuset er en viktig del av bydelene i vest, men innbyggerne i bydelene vet lite om hva som vil skje med Samfunnshus Vest. Årsmøtet 29.april vil være svært viktig for Samfunnshus Vest. I verste fall kan næringsinteresser overta dette folkets hus på Røa. Det er årsmøte på Samfunnshus Vest onsdag 29. april. Da skal medlemmene velge nytt styre og ta standpunkt til kriterier for medlemskap og stemmerett i de styrende organer i Samfunnshus Vest. Det er en reell fare for at leietakerne og næringsinteresser kan få for mye innflytelse … Fortsett å les Samfunnshus Vest – skjebnesvangert årsmøte 29.april