Karl Johan besatt av visuelt søppel

22.juli 2011 ble også et vitnemål om et land som ikke tok sikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det var et vitnemål om en by som ikke tok sikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Seks år etterpå ser vi at tanken på sikkerhet og beredskap går til den motsatte ytterlighet. Betongblokkene som er satt ut i og rundt Karl Johan er store og stygge. Selv om de kun er midlertidige går det ikke an. Dette er landets paradegate. Det er ikke en militær skanse i en by i unntakstilstand, skjønt kloakkrørene bringer tankene til tiden da Norge var besatt i 1940-1945, samt andre krigssoner i verden. … Fortsett å les Karl Johan besatt av visuelt søppel

Professor med bred pensel i bok om krisen i politiet

Det er ikke ofte professorer gir ut bøker som har en journalistisk karakter. Stig O. Johannessen kunne hvilt på laurbærene etter to tidligere utgivelser om politikultur(2013) og politiledelse(2015), men han har tatt seg tid til å skrive denne politikritiske boken. Han har også noe på hjertet: det han mener er krisen i norsk politi. Bildet Johannessen gir av politiet gir ingen professoral eller presis beskrivelse av tilstanden i norsk politi. Boken er likevel proppet med kunnskap om et politi som kunne vært organisert og ledet så mye bedre. Selv ikke en professor som skriver med bred penn om politiets utfordringer … Fortsett å les Professor med bred pensel i bok om krisen i politiet

Trenger vi mer sikkerhetstenkning i samfunnet?

Myndighetene jobber langt mer bevisst med sikkerhet nå enn før 22.juli. Viktige samfunnsinstitusjoner sikres på en langt bedre måte nå enn før 22.juli, men er befolkningens sikkerhetstenkning god nok? Bør vi være mer bevisste faren for terror i en globalisert verden, eller er det å likne med å rope ulv ulv i fredelige Norge? 22.juli er gjennomanalysert. Ingen visste at 22.juli ville skje slik det faktisk skjedde. Hva som vil skje neste gang det eventuelt begås et terrorangrep i Norge vet vi heller ikke. Det er sikkerhet rundt viktige samfunnsinstitusjoner på en helt annen måte enn før 22.juli. Andre steder … Fortsett å les Trenger vi mer sikkerhetstenkning i samfunnet?

Kan politi, næringsliv og innbyggere i Vestre Aker lære av problemorientert metode i politiet?

Problemorientert arbeid er utviklet av og for politiet. Det fungerer allikevel best i samspill med nærmiljø og innbyggere. Det handler om å redusere mulighetene for kriminalitet, enten det er i New York, en bydel i London eller i Vestre Aker Anledning gir tyv Anledning gir tyv, sier et folkelig uttrykk. Problemorientert politiarbeid innebærer en systematisering av denne folkelige kunnskap. Kort sagt: Hvordan kan politiet legge til rette for minst mulig kriminalitet? Og hvordan kan næringsliv og innbyggere lære av denne kunnskapen? I forskningsrapporten ”Problemorientert politiarbeid i teori og praksis” redegjør Johannes Knutsson og Knut- Erik Søvik(PHS- Forskning 2005: 1) for … Fortsett å les Kan politi, næringsliv og innbyggere i Vestre Aker lære av problemorientert metode i politiet?