Skriv ditt liv på Vinderen Seniorsenter

På film og i bøker ser vi at mennesker kan ha en helt annen historie enn det som er synlig for omgivelsene. Gjennom et liv er det hendelser og forhold som har betydning i menneskers liv. Jon Michelet har sagt at mange av krigsseilerne var tause om det de opplevde under krigen. Det kan være en av flere grunner til at vi har visst så lite om krigseilerne inntil Jon Michelet skrev om dem. Vet vi nok  om foreldre og besteforeldre? På Vinderen Seniorsenter kan eldre skrive sitt liv.

142
Fra venstre: Maria Hougen (prosjektleder), Elin Bjørnsson (historieforteller) og Eva Stenersen, daglig leder Vinderen Seniorsenter

 

 

Vinderen Seniorsenter har satt i gang et banebrytende prosjekt for eldre som ønsker å skrive om sine liv. Til nå har prislappen vært 1800 kroner for den enkelte deltaker, men takket være friske prosjektmidler fra Helsedirektoratet vil dette nå bli et gratis tilbud til bydelens beboere. Prosjektstøtten fra Helsedirektoratet er også en anerkjennelse av det viktige arbeidet som gjøres ved Vinderen Seniorsenter.

Det er tre sentrale kvinner som jobber med dette. Daglig leder ved Vinderen Seniorsenter, Eva Stenersen, er aktiv i prosjektet. Maria Hougen er prosjektleder.Elin Bjørnsson, som noen kanskje vil huske som en stemme i NRK, har spesialisert seg på kurs der deltakerne selv skriver om sine liv. Hun er leiet inn på grunn av sin kompetanse på feltet. På Vinderen Seniorsenter har hun allerede holdt kurs for eldre som vil skrive om sine liv. Hun har møtt et stort engasjement. Kursene hennes er blitt evaluert til 5, 9 på en skala som går til 6. Det forteller noe om fornøyde deltakerne.

Generasjonskløften

Som ung er det lett å tenke at mennesker som er eldre har uinteressante liv. For den som er gammel er det lett å føle seg uinteressant og irrelevant. En enke i Kristiansand reiste mye etter at mannen døde. Plutselig sluttet hun å reise. En av de voksne døtrene spurte hvorfor moren slutten å reise. Det for datteren forbausende svaret var at ingen ville høre om hennes reiser. For mange eldre handler det ofte om langt mer enn reiser til utlandet. For mange handler det om å fortelle historien om eget liv. Mange har blitt rørt over filmen «Broene i Madison County» fra 1995. Der spiller Meryl Streep og Clint Eastwood hovedrollene. I filmen lærer de to voksne barna om morens liv  da de ryddet opp i huset etter hennes død. Hun som for omgivelsene hadde fremstått som en vanlig husmor hadde et drama i livet som barna ikke hadde noen anelse om. «Broene i Madison County» er en film og kan ikke overføres direkte til virkeligheten. Det som filmen likevel har til felles med ordinære mennesker er at de ofte rommer  langt flere historier enn det som familie, venner og andre ser.

Gaven på tredveårsdagen

Da prosjektets leder Maria Hougen fylte 30 år fikk hun en spesiell gave fra sin bestefar. Det var en bok om bestefarens livshistorie. Hans kone hadde skrevet den ned for ham. For Maria Hougen var det en fantastisk gave. Hun ser at andre kan få samme gleden av å få en historie om eldre slektningers liv. De tre kvinnene på Vinderen Seniorsenter er opptatt av at alle  mennesker har en historie. De kjenner til at mange angrer på at de ikke har stilt flere spørsmål mens foreldre, besteforeldre og andre i nær familie fremdeles levde.

To typer kurs

Til høsten vil det bli arrangert to typer kurs. I begge kursene vil det være et mål at eldre skriver en bok om eget liv. Den eldre bestemmer selv om det skal bli en bok på 12 eller 200 sider. Det ene av kursene vil være for deltakere som er relativt selvgående. Det andre kurset vil være for deltakere som kan ha nytte av assistanse i gruppene og av frivillige som deltar i gruppene.  Elin Bjørnsson som har spesialisert seg på å få folk til å fortelle sin historie  understreker at «alle eier sin egen historie». Med det mener hun både at hvert menneskes historie er unik, men også at det kreve at de som deltar i gruppearbeidet har respekt for at andres historier er deres, også når de snakkes om de forskjellige historiene i det kurset hvor det jobbes i grupper.

En bok i veska?

Maria Hougen som allerede da hun fylte tredve år opplevde gleden av å få historien til bestefaren sier at andre også kan glede av det. Både de som skriver boken og mottakeren av boken. For den som skriver bok om eget liv kan boken også brukes i kommunikasjon med andre. Det boken handler om kan være nøkkel til kommunikasjon med andre. Ved å se på bilder, hendelser og beskrivelser kan det åpnes kanaler til kommunikasjon. For mennesker som for eksempel har hatt slag og fått afasi kan det være vanskelig å uttrykke seg godt nok. Da kan en bok være en inngangsport til kontakt og videre kommunikasjon. Slik sett kan en «bok i veska» være et bidrag til bedre kommunikasjon når hukommelsen ikke fungerer like godt som tidligere. En slik bok kan bidra til at hukommelsen blir bedre ved synet av bilder og fortellinger.

For mennesker med begynnende hukommelseproblemer

Dette er kurs der den viktigste målgruppen er mennesker med begynnende hukommelseproblemer. Tilbudet er ment å skape aktivitet og forebygge at mennesker med begynnende hukommelseproblemer sitter hjemme og er inaktive. Bonusen for den enkelte deltaker er at de får anledning til å fortelle sin historie. De tre kvinnene på Vindern Seniorsenter er skjønt enige i at det ikke er en garanti for at barn og barnebarn vil lese disse bøkene. Men de ser at verdien kan være at bøkene foreligger og at etterkommerne kan lese i dem når de har behov for å vite mer om de eldre i slekta.

Teknologien og knapphet på tid

Dagens barn og voksne skal rekke så mye. Ofte er det knapphet på tid. Da kan eldres fortellinger ofte fremstå som irrelevante. Det er heller ikke så at det bare er dagens yngste generasjoner som undervurderer eldres liv. Slik har det nok alltid vært. For de eldre kan det være lett å tro at det handler om at de yngre generasjonene ikke bryr seg. Det er ikke riktig. Det handler mest om at yngre ikke er klar over at eldre ofte er langt mer spennende mennesker enn det de ser med det blotte øye. Den kvinnelige eieren av hotell i Sorrento er selv bestemor og driver hotellet sammen med døtre og svigersønn. En dag sa hun at unge ofte spurte eldre om råd før i tiden. «Nå søker de bare etter opplysninger på Google» konstaterte hun. Det er nok en god observasjon av bestemoren, som langt fra er en bestemor i tradisjonell forstand. Selv om hennes biologiske alder nærmer seg 80 år har hun det siste ordet når det gjelder driften av hotellet. Likevel kjente også hun på det faktum at Google fremstår som mer relevant enn en våken bestemor.

Tre ganger S

Elin Bjørnsson har holdt flere kurs med «Skriv ditt liv som tema». Hun fremholder at det handler om tre ganger s. Det er:

  1. Samle minner
  2. Systematisere
  3. Skrive

Elin Bjørnsson er også kjent med at folk ofte tenker det er for lite å skrive om i deres liv. Andre kan mene at det er så mye stoff . En annen gruppe sier at de ikke husker noe. Elin Bjørnsson sier at alle kan skrive om sine liv basert på de forutsetningene de har og det livet de har hatt. Ingen av livene blir underkjent som for kjedelige til å skrive om. De fleste menneskers liv rommer langt mer enn den enkelte selv vet. Slik kan et slik kurs også være en erkjennelsesprosess for den enkelte deltaker. Kurset kan åpne for minner og fortellinger som har vært gjemt og glemt et sted i hukommelsen i mange år.

Leser Søker Bok

Leser Søker Bok gir støtte til bøker som er laget for mennesker som av ulike grunner trenger lettleste tekster. De har lenge etterlyst bøker for mennesker med demens. Første gangen jeg hørte om det virket det som noe uvant og fremmed, men det er selvfølgelig bare fordi samfunnet tidligere ikke har hatt tilstrekkelig forståelse for ulike gruppers behov. Det er faser i livet der det ikke er lett å lese faglitteratur og skjønnlitteratur. Derfor har Leser Søker Bok etterlyst bøker for mennesker med demens. Prosjektet på Vinderen Seniorsenter er ikke svar på etterlysningen til Leser Søker Bok, men kan forstås innenfor samme horisont. Det er behov for fortellinger og bøker. På Vinderen Seniorsenter vil dette være individuelle prosjekter, men der Bjørnsson, Stenersen og Hougen er prosjektenes fødselshjelpere og støttespillere.

Glem alle sperrer om hva som skal til for å skrive

Det kan være lett å ha for mye respekt for forfatterrollen. På Vinderen Seniorsenter handler det ikke om forfatterskap og utsikter til Nobels Litteraturpris. Det handler derimot om å systematisere minner fra eget liv og deretter å skrive om det. Det vil ha en verdi for deltakerne  på kurset. I tillegg  kan det være noe verdifullt som overleveres til nye generasjoner. Selv ville jeg ikke skjønt at taushet var noe krigsseilerne hadde felles om ikke Jon Michelet hadde fortalt om det i forbindelse med lansering av bøkene om krigsseilerne. Da jeg var barn lært jeg at de hvite områdene på kartet handlet om steder i verden som vi visste lite om. I menneskers liv kan et være mange hvite flekker som hverken barn eller barnebarn vet noe om. Det kan gi glede å vite mer om forfedrenes liv, selv om mange må bli godt voksne selv for å skjønne at tante Magda eller onkel Trygve hadde et spennende liv. For ikke å si mormor som man trodde bare var den mormoren man så, og ikke alt det livet som en mormors liv kan romme fra vugge til høy alder.

 

Praktisk informasjon om Vinderen Seniorsenter

Åpent mandag til fredag klokken 0800- 15.30

Hjemmeside: http://www.vinderensenior.no

Leder skriveprosjektet Maria Hougen, telefon 22 13 96 00

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s