Fortsatt byggestopp i Oslo

Alle områdene som er omfattet av Småhusplanen vil fortsatt måtte smøre seg med tålmodighet. Plan og bygnibgsetaten (PBE) kommer ikke … Mer